PENTHA, s r.o. farmacie, zdravotnictví a speciální chemie

+420 603 211 845
+420 605 535 059

Hledáte partnera pro přípravu a realizaci speciálních pracovišť ?

Je tu PENTHA !!

Firma PENTHA, s.r.o. se zabývá projektovou, realizační a dodavatelskou činností, a to od technického a ekonomického poradenství přes přípravnou předprojektovou přípravu (studie) a projekci staveb (pro územní řízení, pro stavební povolení, i prováděcí dokumentaci) až po realizaci, tj. i s dodávkou stavby, technologie, interiéru a potřebné inženýrské činnosti (inženýring včetně autorského resp. technického dozoru).

Na základě výpisu z obchodního rejstříku a obdržených živnostenských listů je předmětem podnikání firmy:

PENTHA, s.r.o. nabízí služby a své zkušenosti

Konzultační a poradenská činnost

(technická, ekonomická)

Předprojektová příprava - studie

Projektová dokumentace

(pro územní a stavební řízení, pro provedení)

Inženýring

(+ autorský resp. technický dozor)

Realizace akce

(i „na klíč“)

Výběr a dodávka technologie

(prvky ČP; přístroje a pomůcky do laboratoří)

Oblasti zaměření

příprava a realizace speciálních pracovišť pro zdravotnictví a farmaceutický průmysl zejména s charakterem „superČISTÉ PROSTORY ČP“


Centrální ředění cytostatik (s čp)
Příprava sterilních léků (s čp)
Farmaceutické provozy dle svp (s čp)
Tkáňové banky (s čp)
Výzkumné laboratoře pro experimentální biomedicínu (s čp)
Centrální sterilizace, operační sály (s čp)


Lékárny nemocniční i základního typu (popř. výdejny i pzt)
Ldn, hospic, kojenecké ústavy (mléčné kuchyně, sterilizace)
Ordinace
Laboratoře (analytické, fyzikální, chemické, mikrobiologické pro výzkumné ústavy, školy, lékárny, zdravotnické ústavy, lékařské fakulty, farmaceutické firmy)
Vědeckotechnické parky

Uvítáme Vaší osobní návštěvu

Obchodní jméno PENTHA, s. r.o.
Právní forma Společnost s ručením omezeným
Sídlo firmy 5.května 1111/11
140 00 Praha 4 – Nusle
Telefon +420 603 211 845
+420 605 535 059
45539740
DIČ CZ-45539740
Kontaktní adresa provozovny Zdařilá 817/8
140 00 Praha 4 – Nusle
Jednání za společnost Ing. Jan Fried,
jednatel ve funkci ředitele
Bankovní spojení Komerční banka a.s.
Pobočka Praha Centrum
Expozitura Chodov